Home

Stichting Benjamin is meerdere jaren geleden opgericht vanuit een particulier initiatief. De oprichter, een  gepensioneerd zakenman werd in 1930 geboren. Als drie maanden oude baby werd hij geadopteerd door een ouder echtpaar. Zijn pleegouders verleenden onderdak aan onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog en om de veiligheid van hun pleegkind te kunnen garanderen, werd hij tijdelijk in kindertehuizen geplaatst. In zijn succesvolle jaren heeft hij zich financieel ingezet om kansarme kinderen uitzicht te bieden op een betere toekomst. Een ooit door hem gedane belofte die hij nu via Stichting Benjamin gestalte geeft, Meer hierover in “Achtergrond”.

De doelstelling van Stichting Benjamin is het wereldwijd steunen van kansarme wees- en één-ouder-kinderen. De belangrijkste punten uit ons “beleidsplan” zijn verder op deze site te vinden.

 Stichting Benjamin steunt momenteel  projecten in de volgende landen:

Indonesië (Bali)

Kenia (Thika en Nairobi)

Tanzania (Kayanga Karagwe)

Meer informatie over de diverse projecten is te vinden onder de kop “Projecten”.

Door het sponsoren van organisaties die kansarme kinderen en hun familie ondersteunen en door het steunen van voedselprojecten op scholen proberen wij onze doelstelling te bereiken.

Zo rijdt er op Bali een medische/tandarts bus langs scholen en door achtergebleven gebieden en wordt geprobeerd kindertehuizen te sluiten en de kinderen te re-integreren terug naar hun familie, waarbij ze worden geholpen met economic empowerment en schoolgelden voor een korte periode en ondersteunen wij het Smilehouse op Bali, een kliniek waar kinderen uit de allerarmste bevolkingslagen met een aangeboren gezichtsafwijkingen worden behandeld.

In Kenia zijn wij o.a. actief in de sponsoring van diverse organisaties die kansarme kinderen en hun familie holistisch ondersteunen via korte interventies en een centrum waar straatmeisjes worden gerehabiliteerd. Ook ondersteunen wij een pilot project waar men een nieuwe methode invoert waarbij de gemeenschap de verantwoordelijkheid krijgt zichzelf te ontwikkelen.

In Kenia, Congo en Tanzania zijn we samen met twee organisaties begonnen met het invoeren van een Inpsire2care aanpak, de derde in Congo was daar al mee begonnen waarbij de overheid en gemeenschap het programma runnen en delen in de kosten op gebied van kinderen met een beperking. Hiervoor zoeken wij ook actief partner organisaties/donoren die deze projecten gezamenlijk financieel willen ondersteunen en verbeteren.

Op deze manier kunnen wij veel kinderen helpen om uitzicht te behouden op een betere toekomst. Onze eerste prioriteit ligt bij kansarme kinderen.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwilligers die de ontwikkelingen van de projecten nauwgezet volgen. Voor meer details zie “Bestuursleden

Wij werken met een project adviseur die de verschillende projecten één tot meerdere malen per jaar bezoekt om een zo goed en realistisch mogelijk beeld te krijgen over het reilen en zeilen en, daar waar nodig, advies te geven en te helpen. De beslissingen om een project te gaan sponsoren of voort te zetten, worden dan ook zorgvuldig afgewogen en besproken.

Stichting Benjamin blijft altijd nieuwsgierig naar en staat open voor mogelijke nieuwe sponsorprojecten.

Caroline Beukman

Voorzitter