Tunafasi Congo

Een nieuwe project van Stichting Benjamin, waar wij voorf het eerst in 2024 een eenmalige donatie hebben gedaan. We hebben de mensen erachter leren kennen bij een uitwisselingsbezoek in Tanzania en in Nepal.

Tunafasi (Swahili= we hebben allemaal een plaats) is een Nederlandse organisatie opgericht door Betteke de Gaay Fortman, ter ondersteuning van momenteel twee NGO’s in DRC (Congo). Deze twee NGO’s zijn ADED (Appuie au Developpement de l’enfant en detresse) en Ajepad. Beide werken met kinderen met een beperking volgens de Inspire2Care methode ontwikkeld door Karuna Nepal.

In 2019 is Tunafasi opgericht en is ook de samenwerking begonnen met ADED onder leiding van Gilbert Mututsi, die in 2018 Karuna Nepal heeft bezocht. Het eerste gebied waar het programma werd geimplementeerd was Ulvira, een stedelijk gebied met 350.000 inwoners.

Het programma is net als bij CBIDO en The Action Foundation een samenwerking met de overheid en gemeenschap waarbij die beide de implementatie doen en ADED technische assistentie geeft en 2 jaar deelt in de kosten.

Het Tunafasi programma werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid, insluiting en gezondheid van kinderen en jongeren met een beperking in Uvira. 

Congo heeft als uitdaging dat er veel strijd is en een niet erg functionele overheid, waardoor het moeilijk is de overheid geheel verantwoordelijk te maken en er ook veel met de gemeenschap wordt gewerkt.

Het Tunafasi-programma werkt toe naar duurzame acceptatie en participatie van 1200 kinderen en jongeren met een beperking in Uvira. Hiertoe wordt gewerkt aan een omgeving die deze kinderen omarmt, steunt en insluit. Het programma richt zich op het vergroten van acceptatie van kinderen met een beperking door de ouders en de gemeenschappen en op het verbeteren van de zorgverlening en het aanbieden van inclusief onderwijs. Een ander doel is het reduceren van vermijdbare geboorteafwijkingen. 70% van de handicaps kan worden vermeden door te werken aan veilige zwangerschappen, veilige bevallingen en een veilige kindertijd. In 2021 is een begin gemaakt met het versterken van de moeder- en kindzorg.

ADED werkt in Uvira samen met de gemeente, de publieke gezondheidszorg, het Rode Kruis, Humanity Inclusion, orthopedisch centrum Heri Kwetu, de organisatie van mensen met een beperking Haki Yetu, en Centre Bethanie. 

Later is in Goma en Baraka het programma ook ingevoerd, Baraka via partner organisatie Ajepad (L’Association des Jeunes Actifs pour la Paix et le Développement).