CBIDO

Community Based Inclusive Development Organization Karagwe (CBIDO) is een stichting met een kantoor in Karagwe District, Kagera Regio in Tanzania. De organisatie is actief sinds 2019 en is een afsplitsing van KCBRP in de Karagwe district met CBR (gemeenschap gebaseerde rehabilitatie) gericht op kinderen/jongeren met een handicap tot de leeftijd van 25 jaar.KCBRP heeft al sinds 2004 ervaring in CBR, welke ervaring CBIDO heeft meegenomen. CBIDO is gespecialiseerd in Community Based Rehabilitation (CBR).

Hun missie is om ervoor te zorgen dat personen met een handicap en andere kansarme groepen, worden gerespecteerd in de gemeenschap door te lobbyen en vragen voor hun rechten, rehabilitatie door fysiotherapie en gezondheidszorg, door het aanbieden van gelijke kansen en handicap vriendelijke infrastructuur in onderwijsinstellingen, en het (economisch)zelfstandig worden door het aanbieden van kansen door eigen inkomen te  creëren.

Sinds 2021 is CBIDO begonnen met een nieuwe methode van werken, Disability Prevention and Rehabilitation “Pamoja” Program (DPRPP), gebaseerd op Karuna Nepal’s methode Inspire2Care. Hierbij wordt voor 4 jaar in een gemeente gewerkt waarbij de uitvoering en verantwoordelijkheid bij de overheid liggen. Het eerste jaar is voorbereiding , daarna twee jaar implementatie, waarbij de programma kosten voor 1/3, 1/3, 1/3 worden gedeeld door het district, de gemeente/gemeenschap en door CBIDO, na deze 2 jaar is een laatste jaar van technische ondersteuning waarin de kosten volledig door overheid en gemeente worden gedragen waarna het programma verder gaat zonder CBIDO. De gemeenschap en overheid vormen samen een sturing comité die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. De droom en toekomst visie is om dit programma in verschillende fases uit te rollen in 1 district en erna in 8 districten (een hele regio), waarna het in nog 2 regio’s wordt uitgerold via de overheid maar met technische assistentie van CBIDO. Vervolgens zal de methode moeten worden opgenomen in het hele land in nieuwe en/of bestaande regelgeving en werkwijzen.

Van 2021-2023 heeft CBIDO nog alle kosten gedragen om als show case te dienen, vanaf 2024 zijn contracten gemaakt met de overheid waarin zij ook in de kosten gaan delen.

Het DPRP Programma heeft aandacht voor alle 5 pilaren van CBR en daarnaast voor een programma dat zich richt op de 1e 1000 dagen van conceptie tot 2 jaar oud (met kliniek bezoeken voor zwangere vrouwen, testen, echo, voorlichting, bevalling in een ziekenhuis/dispensary, en klinieken en vaccinaties na de geboorte voor moeder en baby. Dit is het preventie programma:

 Gezondheidszorg

In dit domein, richt CBIDO zich  op het ondersteunen van personen met een handicap om het hoogste niveau van gezondheid te bereiken dat voor hen mogelijk is via de overheid en via hen samen te werken met ziekhuizen en lokale gezondheidsposten. DPRPP werk met vrijwilligers in alle dorpen (Community health workers), die de huisbezoeken doen.

Onderwijs

Binnen dit domein probeert CBIDO via de gemeenschap en overheid om kinderen zoveel mogelijk in lokale scholen op te nemen zodat ze worden opgenomen zoals andere kinderen uit hun gemeenschap. Dit kan door het creëren van extra faciliteiten in scholen, het verzorgen van vervoer, etc.

Levensonderhoud

Dit programma richt zich op het verhogen van de aantal vaardigheden d.m.v onderwijs en trainingen en bij het opzetten van bedrijfjes en het verkrijgen van werk.

Sociaal

Deze tak richt zich op volle participatie in het dagelijkse sociale leven door personen met een handicap, door het creëren van bewustzijn in de gemeenschap het wegnemen van stigma’s

Empowerment

Dit programma richt zich op het direct betrekken van personen met een handicap, hun families en de gemeenschap bij alle beslissingen die hun eigen leven aangaan. Door voorlichting het verkrijgen van een verhoogde bewustwording en acceptatie.

In Tanzania heerst nog veel stigma over handicaps. Personen begrijpen het niet en wijzen het soms toe aan hekserij. Kinderen worden vaak verstopt in hun huis zodat de buitenwereld  er geen weet van heeft, vaak verlaten vaders het gezin omdat zij de moeder de schuld geven van de handicap. Moeders kunnen moeilijk het huis verlaten door de grote zorg, waardoor zij sociaal geïsoleerd worden en hun land niet kunnen bewerken wat tot honger leidt

CBIDO heeft DPRPP nu in 6 gemeentes gestart met in ieder dorp vrijwilligers (Community Health workers) welke huisbezoeken doen iedere week. CBIDO heft ook een centraal centrum waar kinderen voor intensieve fysiotherapie, ergo, counseling en voor voedingsadviezen kunnen komen en ouders en vrijwilligers voor trainingen. Ook maandelijks doen CHW en de CBRF (CBR facilitator) een soort  maatschappelijk werker huisbezoeken. De CBRF is verantwoordelijk voor het programma vanuit de overheid en vertegenwoordigd de belangen van de kinderen met een beperking. Hiernaast worden er ook twee keer per jaar klinieken gehouden in de dorpen voor verschillende gezondheidszorg , waarbij vaak ook een arts uit het lokale ziekenhuis mee gaat.

Stichting Benjamin heeft in 2017 via KCBRP een eenmalige donatie gedaan voor fysiomaterialen. Vanaf 2019 is een partnerschap aangegaan voor langere tijd nu met CBIDO en zijn wij de strategische partner geworden (patron) en begeleiden het project in de verdere ontwikkeling en geven capaciteitsopbouw.