Pendekezo Letu

Pendekezo Letu is opgericht in 1997 en is een niet religieuze stichting. Pendekezo Letu betekent in het swahili “ons recht om een keuze te hebben”. De organisatie richt zich vooral op straatkinderen in de sloppenwijken en daarbij bovenal op meisjes en daarbij hun families, aangezien zij het meest risico lopen in een maatschappij waar misbruik een alledaags begrip is. Het doel is om op te komen voor  hun fundamentele rechten zoals een liefdevol gezin, onderwijs, toegang tot informatie, bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing en de kans te bieden om zich duurzaam te ontwikkelen.

Het project bestaat uit een rehabilitatie centrum, waar meisjes 10 maanden verblijven, om te worden geschoold, geestelijke ondersteuning krijgen en hun gedrag via groepssessies en individuele gesprekken en een beleid van “positive parenting” en “child participation” weer structuur, hoop en balans geeft. Ondertussen wordt er ook met de ouders gewerkt, om ook de situatie thuis te verbeteren en op het moment dat ze weer thuis komen ze direct door naar een school kunnen. Vervolgens wordt er nog 1 jaar nazorg geboden thuis en op school om het proces af te ronden. Hiernaast wordt er ook veel voorlichting gegeven bv over HIV, bedrijfjes opgericht voor en met ouders. Vanaf 1 januari 2014 heeft Stichting Benjamin een deel van de kosten op zich genomen. Meer informatie is te vinden op de volgende website www.pendekezoletu.org