Smile House

Dit prachtige project werd in 2005 opgericht door Mary Northmore, een op Bali woonachtige Engelse vrouw met de Indonesische nationaliteit.

Kinderen uit achterstandswijken met een aangeboren gezichtsafwijking, zoals een hazenlip, kaakvergroeiingen en tumoren, worden in Denpasar (Bali) of in Australië geopereerd. De Australische arts dr. David leidt artsen in Bali op en voert ook zelf enkele keren per jaar operaties uit. Gecompliceerde operaties die niet op Bali kunnen worden uitgevoerd, vinden plaats in Australië, eveneens onder leiding van dr. David.

Het Smile house gaat op zoek naar schrijnende gevallen en zet na uitvoerig onderzoek een heel medische project voor ze op.

Dit houdt onder meer in

•         Vervoer van de patiënten met een afspraak van huis naar ziekenhuis en visa versa

•         Het bieden van een tijdelijke verblijfplaats in het Smile House in Denpasar. Na de  operatie krijgen de patiënten hier alle benodigde medische hulp en gezondheidsinformatie

•         Emotionele en logistieke ondersteuning en begeleiding door opgeleid personeel. Ondersteuning komt deels ook van ex-patiënten die reeds een soortgelijke ingreep  hebben ondergaan en hun ervaringen willen delen

•         Voedsel voor de patiënt en voor één begeleider gedurende het verblijf in het Smile House.

•         het regelen van alle benodigde officiële papieren zoals visa, paspoorten e.d. voor de reis naar Adelaide in Australië

Onze eerste kennismaking met het Smile House was schrijnend en onvoorstelbaar. Mary Northmore huurde destijds een klein huis in de buurt van het ziekenhuis en verzorgde hier de net geopereerde patiënten. Vaak lagen zij met velen op de grond in een kamer, vergezeld door familieleden.

Na meerdere gesprekken en is er uiteindelijk een plan van aanpak ontstaan en zijn wij samen met Mary Northmore op zoek gegaan naar een andere locatie en deze werd gevonden om de hoek bij het ziekenhuis. Stichting Benjamin heeft de grond aangekocht en het huis is naar de wensen van het Smile House volledig aangepast. Sinds de zomer van 2010 verblijven de patiënten op deze nieuwe locatie. Het huis is ondertussen ook geschonken aan de stichting. Daarnaast ondersteunt Stichting Benjamin het Smile House door het betalen van de reis voor een aantal patiënten die voor een operatie naar Australië moeten of de operatie kosten als zij op Bali worden geopereerd. Steeds meer operaties vinden op Bali plaats.

Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op www.senyumbali.org