Westerlaken Foundation

Westerlaken Foundation is opgericht door Rodney Westerlaken.

Stichting Westerlaken richt zich, in samenwerking met haar Indonesische tak Yayasan Bali Bersih, sinds 2018 op mensenrechten en kinderrechten, het zeemilieu, noodhulp en het beheer van cultureel erfgoed. Stichting Westerlaken is sinds 2008 actief.

Stichting Westerlaken werft actief fondsen, financiert onderzoek en heeft een adviserende rol naar haar Indonesische tak, Yayasan Bali Bersih. Yayasan Bali Bersih doet ‘het werk op de grond’, onder leiding van de Westerlaken foundation.

De doelstellingen van stichting Westerlaken, en daarmee van onze vestiging in Indonesië, zijn in lijn met de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. 5. Goede gezondheid en welzijn

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

7. Betaalbare en schone energie

10. Verminderde ongelijkheid

11. 12. Duurzame steden en gemeenschappen

13. Klimaatactie

14. Onderwater leven

15. Leven op het land

16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen

17. Partnerschap voor de Doelen

De projecten waar Stichting Benjamin vooral mee samenwerkt zijn het re-integreren van kinderen uit kindertehuizen, waarbij hun schoolkosten voor een korte tijd worden betaald en hun ouders worden geholpen met het opzetten van een bedrijfje (economische empowerment). Sinds 2024 wordt ook een medische bus/tandarts ondersteunt om scholen te bezoeken in de armste dorpen op Bali, voor medische check ups, waarbij zowel hygiëne voorlichting wordt gegeven en een check-up. Benjamin heeft hiervoor in 2024 een medische bus gedoneerd.