Afgeronde projecten

De volgende organisaties hebben wij voor meerdere jaren ondersteund:

Partage Tanzania 2009-2018

Een organisatie in Tanzania, in de regio Bukoba, die kinderen ondersteunt van jongs af aan tot ze hun hogere opleiding hebben afgerond, via kind sponsoring. Ze bezitten ook verschillende beroepsopleidingscentra waar ze het merendeel van de kinderen helpen met een beroepsopleiding zoals catering, kleermaken, timmerwerken metselwerk.

Maria Magdalena Sheltered Workshops (2014- 2020)

Een project dat onder de overheidsschool Maria Magdalena Special school valt, waar studenten met een geestelijke beperking nadat ze de school afronden kunnen komen leven en werken en verdere training krijgen in sociale werkplaatsen.

Upendo projects Kenya (2010-2022)

Een klein kindertehuis, waar 24 kinderen werden opgevangen. In 2021 zijn de laatste kinderen ge-reintegreerd, waarbij ze nog tot hoger onderwijs worden ondersteund voor de schoolkosten. In 2023 is het kindertehuis met bijgebouwen en land verkocht, waaruit voldoende opbrengst is om alle kinderen te blijven ondersteunen uit eigen middelen.