Watoto Wenye Nguvu

Watoto Wenye Nguvu (WWN) is in 2005 opgericht door Elizabeth Gitau, die toen lerares was op een lagere school.

WWN is, in samenwerking met de Amerikaanse stichting Children of Strength (is ook de betekenis van WWN), opgericht en heeft als doel het helpen van kinderen die verweesd zijn door Aids en het helpen van kansarme gezinnen in achtergebleven gebieden. Daarnaast voorzien zij een groot aantal kinderen, ca. 3500,  van voedsel door middel van voedselprojecten op scholen uit de omgeving. Ook was er een sponsor programma welke in 2019 is gestopt en sinds 2019 is er een omschakeling gemaakt naar een interventie aanpak, waarover meer staat beschreven onder Macheo Children’s Organization, waar ook WWN CSI en KPI’s gebruikt om de impact te meten. Op den duur zullen zij dit ook via een APP gaan doen.

De oprichting van het kindertehuis “Kusitawi Village” is destijds uit nood geboren en huisvest momenteel rond de 50 kinderen. In november 2009 is Stichting Benjamin een deel van de kinderen gaan sponsoren maar overleg met de Amerikaanse stichting heeft geresulteerd in een sponsoring vanaf 1 januari 2011 voor het volledige kindertehuis. Naast het sponsoren van het kindertehuis, worden ook meerdere interventies gesponsord in de verschillende domeinen van de CSI. In 2015 zijn er 10 familie huizen gebouwd, zodat de kinderen meer individuele aandacht krijgen, wat Stichting Benjamin erg belangrijk vindt. Ook is WWN een beroepsopleiding begonnen in Catering, Tailoring, Hair & Beauty en Farming.

I.v.m. de huidige “care reforms” in Kenia komt de aandacht steeds meer te liggen op de-institutionalisering, en op gast gezinnen, het opvangen van kinderen binnen de eigen gemeenschap.

In 2024 is WWN begonnen met een nieuwe aanpak, van de korte interventies die men deed, is men overgestapt naar een methode “Comprehensive community development” met Reversing the flow en Inspire2Care componenten. De NGO gaat zijn verantwoordelijkheid als uitvoerder verleggen naar de gemeenschap zelf, en WWN gaat technische ondersteuning geven, echter de uitvoerder en verantwoordelijke worden de overheid en diverse gemeenschapsgroepen. De overheden en gemeenschapsgroepen worden getraind op ondermeer het schrijven van voorstellen, project management, rapportage, probleem analyse etc., zodat ze zelf fondsen kunnen gaan aanvragen (bij de overheid, NGO’s, bedrijven) en hun eigen projecten uitvoeren. Hierbij zullen ze zich veel meer verantwoordelijk voelen en is de kans op succes en het doorlopen van het project veel hoger. Voorbeelden van projecten zijn economische empowerment, wegen, water, etc. Ook zal er dicht worden samengewerkt met grote bedrijven om zich ook meer voor de gemeenschap in te zetten.

Op het gebied van onderwijs en educatie zal de overheid verantwoordelijk blijven en worden versterkt zodat ieder kind naar school kan, toegang tot gezondheidszorg heeft en elle moeders, babies en zwangere vrouwen alle diensten kunnen gebruiken en informatie krijgen die nodig zijn, voor een gezonde ontwikkeling van moeder en kind (1e 1000 dagen programma). Op het gebied van disability zal WWN samen werken met The Action Foundation voor het trainen van hun werknemers en van Community health workers en andere stakeholders.

Meer informatie over Watoto Wenye Nguvu op www.watotowenyenguvu.org