Macheo Children’s Organization

Wat meerdere  jaren geleden (2005) begon als een klein kindertehuis, is momenteel uitgegroeid tot een grote organisatie met diverse interventies. De oprichter is de Nederlander Marnix Huisintveld, die in 2024 het stokje heeft overgedragen aan Sarah Mbira, de oud directeur van Pendekezo Letu, waar zij 25 jaar heeft gewerkt. Marnix zal op bestuurlijk niveau nog wel betrokken blijven.

Macheo werkt op een holistische manier, waarbij alle domeinen die invloed hebben op een kind aan bod komen. Voor een goede monitoring en evaluatie hebben ze hun eigen App ontwikkeld welke waardevolle data geeft om de juiste beslissingen te nemen en de impact te meten die hun interventies hebben op het leven van een kind. Er wordt een Child Status Index (CSI) vragenlijst gebruikt, welke op 7 gebieden een score geeft waar het kind nu staat en na alle interventies waar het kind na hun hulp is beland. De interventies zijn toegespitst om holistisch een kind en hun familie verder te helpen , maar gedurende korte periodes, om afhankelijkheid te voorkomen. Ook om een interne controle in te voeren worden de CSI aan het begin en einde door area social workers gedaan, die vervolgens doorverwijzen voor de verschillende interventies. Deze interventies worden door dienstverleners uitgevoerd die Key Performance Indicators (KPI’s) gebruiken om hun interventie te beoordelen aan het begin en aan het eind, om te zien of de doelstellingen op hun gebied zijn behaald.  Door de CSI aan het einde wordt ook indirect gemeten of de interventie de beoogde domeinen heeft beïnvloed en kunnen diensten eventueel worden verbeterd .

De 7 domeinen zijn als volgt:

•         Gezondheid (Health)

•         Psycho-sociaal

•         Onderwijs en vaardigheden (Education & Skills)

•         Onderdak (Shelter)

•         Zorg (care)

•         Veiligheid (Protection)

•         Eten & Voeding (Food & Nutrition)

Voorbeelden van interventies die niet direct gelinkt zijn of in meerdere gebieden werken zijn hun temporary residential care (kindertehuis), voor tijdelijke opvang van 1 dag tot meerdere maanden, voor kinderen die direct gevaar lopen thuis; een baby opvang voor vondelingen, die vervolgens vaak worden geadopteerd, een empowerment programma om de economische situatie van de ouders te verbeteren, een lunch en ontbijt programma op verschillende scholen, zodat kinderen in ieder geval een maaltijd per dag krijgen en naar school komen,  en vele andere interventies toegang tot onderwijs, medisch, counseling, het verbeteren van huizen en geven van meubilair zoals een bed en het in veiligheid brengen van kinderen uit gevaarlijke situaties.

Macheo is al een partner van Stichting Benjamin sinds een lange tijd, wij werken zeer nauw samen en proberen elkaar te versterken.

Voor meer informatie kijk op: www.macheo.nl